T5. Th5 23rd, 2024
Khám Phá Hoành Phi Câu đối Của Từ đường Kiều Gia – Trung Quốc (p1) (2)

Để hiểu thêm tâm quan trọng của hoành phi câu đối. Bài viết hôm nay chúng tôi chia sẻ đến các bạn về hoành phi câu đối ở từ đường của một gia tộc ở Trung Quốc. Nhờ những bức hoành phi câu đối này mà gia tộc đó đã thịnh vượng suốt 200 năm. Cho đến hiện nay đây là một trong những công trình kiến trúc và những bút tích của các nhân vật lịch sử đã để lại qua hoành phi câu đối. Cùng đồ đồng Quang Hà khám phá hoành phi câu đối của gia tộc Kiều Gia tại Trung Quốc ở nội dung bên dưới nhé.

Hoành phi câu đối ở từ đường Kiều Gia

Hoành phi “Mẫn Kỳ Đức” được đặt ở từ đường của Kiều Gia. Bức hoành phi này có nghĩa là thừa kế đức hạnh của tổ tiên. Cùng với đó là cặp câu đối: Bách niên yến dực duy tu đức – Vạn lý bằng trình tại độc thư.

“Yến Dực” có nghĩa là cánh chim yến. Câu đối này có nghĩa và các bậc tiền bối khéo mưu lược để mang lại đức hạnh và tiền đồ cho con cháu. Đức phúc mà cha ông để lại giúp con cháu kế thừa hồng nghiệp và làm rạng danh tổ tiên. Vế sau còn khuyên con cháu chăm đọc sách để trở thành hiền tài cho đất nước.

Đây là cặp câu đối răn dạy con cháu muôn đời sau. Để lại cho hậu thế chỉ để đức và tri thức, đức hạnh làm người là chủ yếu.

Câu đối tại Bắc Viện – Đức Hưng Đường

Gia tộc Kiều Gia quả là những người tri thức và chú trọng đến hoành phi câu đối. Tại Bắc Viện đến nay vẫn còn vẹn nguyên 2 câu đối vô cùng ý nghĩa:

Trung hậu bồi tâm hoà bình dưỡng tính

Thi thư khải hậu cần kiệm truyền gia.

Câu đối này có nghĩa là trung thành lấy làm trọng, tu tâm dưỡng tính để sinh tâm tình tốt. Quan niệm “mỹ đức truyền gia” gần như xuyên suốt các bức hoành phi câu đối của gia tộc này. Chúng là nguồn đức hạnh được vun từ đời này sang đời khác.

Câu đối tại Tây Nam Viện – Chính Viện

Độc thư tức vị thành danh cứu cánh nhân phẩm cao nhã

Tu đức bất kỳ hoạch báo tự nhiên mộng ổn tâm an

Dẫu không thành danh thì ăn nói và nhân phẩm cũng phải nho nhã. Tích đức hành thiện không nhất thiết phải nhận được báo đáp. Có như vậy thân mới yên, tâm mới an và tu dưỡng nhân phẩm tốt. Con cháu của Gia Kiều phải thông tình đạt lý thì gia nghiệp của tổ tiên mới trường tồn và có người kế tục.

Câu đối tại Tam Tiến Viện – Minh Lâu Viện

Hành sự mạc tương thiên lý thác

Lập thân nghi dữ cổ nhân tranh.

Đây là cặp câu đối do đích thân Hà Thiệu Cơ – một nhà thư pháp đời Thanh viết để trao tặng. Chúng có ý nghĩa là làm việc thiện và thuận theo quy luật tự nhiên cũng như phép tắc của xã hội. Lập thân phải ghi nhớ công đức tổ tiên và phát huy cao rộng hơn nữa.

Rất nhiều nhân vật lịch sử ở Trung Quốc đã tặng cho gia đình này những bức hoành phi câu đối có ý nghĩa. Hiện chúng tôi cũng nhận đặt làm hoành phi câu đối theo sự yêu cầu của quý vị. Hoặc với vốn hiểu biết sâu rộng của mình chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị những bức hoành phi câu đối tốt nhất hiện nay.

Tạm kết

Mỗi câu đối tại gia tộc này đều mang một ý nghĩa lớn. Nhờ những vấn đề này mà con cháu Kiều Gia 200 năm hưng thịnh. Chúng tôi dẫn chứng cho các bạn về hoành phi câu đối của gia tộc này để thấy được tầm quan trọng của hoành phi câu đối. Quý vị và các bạn cũng nên nghiên cứu và trang trí cho bàn thờ gia tiên của mình càng sớm càng tốt nhé.