T4. Th7 17th, 2024
Gia SuLớp mới tại trung tâm gia sư
THÔNG TIN LỚP TRẠNG THÁI
Lớp : Gia Sư Lớp 5
Môn Dạy :  GIA SƯ MÔN LÝ
Địa Chỉ :  Trường sơn, Tân Bình
Mức Lương :  1 400 000đ/tháng
Thời Gian Dạy :  4b/tuần x 90ph (thời gian dạy thỏa thuận)
Yêu Cầu :  Sinh viên có kinh nghiệm
Liên Hệ : 0937.822.444 (thầy Đạt)

(Gia sư nhận lớp vui lòng đăng ký nhận lớp trước để trung tâm xét duyệt)

Mã lớp: TD_L0001

Đã Giao

[button_link size=”300″ src=”http://giasutiendat.net/dang-ky-day/”] Đăng Ký Dạy Lớp Này [/button_link]
THÔNG TIN LỚP TRẠNG THÁI
Lớp : Gia Sư Lớp 7
Môn Dạy :  GIA SƯ TOÁN
Địa Chỉ :  Trường sơn, Tân Bình
Mức Lương :  1 400 000đ/tháng
Thời Gian Dạy :  4b/tuần x 90ph (thời gian dạy thỏa thuận)
Yêu Cầu :  Sinh viên có kinh nghiệm
Liên Hệ : 0937.822.444 (thầy Đạt)

(Gia sư nhận lớp vui lòng đăng ký nhận lớp trước để trung tâm xét duyệt)

Mã lớp: TD_T0001

Đã Giao

[button_link size=”300″ src=”http://giasutiendat.net/dang-ky-day/”] Đăng Ký Dạy Lớp Này [/button_link]
THÔNG TIN LỚP TRẠNG THÁI
Lớp : Gia Sư Lớp 12
Môn Dạy :  GIA SƯ ANH VĂN
Địa Chỉ :  Trường sơn, Tân Bình
Mức Lương :  1 400 000đ/tháng
Thời Gian Dạy :  4b/tuần x 90ph (thời gian dạy thỏa thuận)
Yêu Cầu :  Sinh viên có kinh nghiệm
Liên Hệ : 0937.822.444 (thầy Đạt)

(Gia sư nhận lớp vui lòng đăng ký nhận lớp trước để trung tâm xét duyệt)

Mã lớp: TD_AV0001

Đã Giao

[button_link size=”300″ src=”http://giasutiendat.net/dang-ky-day/”] Đăng Ký Dạy Lớp Này [/button_link]
THÔNG TIN LỚP TRẠNG THÁI
Lớp : Gia Sư Lớp 5
Môn Dạy :  GIA SƯ VĂN HỌC
Địa Chỉ :  Trường sơn, Tân Bình
Mức Lương :  1 400 000đ/tháng
Thời Gian Dạy :  4b/tuần x 90ph (thời gian dạy thỏa thuận)
Yêu Cầu :  Sinh viên có kinh nghiệm
Liên Hệ : 0937.822.444 (thầy Đạt)

(Gia sư nhận lớp vui lòng đăng ký nhận lớp trước để trung tâm xét duyệt)

Mã lớp: TD_VH0001

Đã Giao

[button_link size=”300″ src=”http://giasutiendat.net/dang-ky-day/”] Đăng Ký Dạy Lớp Này [/button_link]
THÔNG TIN LỚP TRẠNG THÁI
Lớp : Gia Sư Lớp 5
Môn Dạy :  GIA SƯ HÓA HỌC
Địa Chỉ :  Trường sơn, Tân Bình
Mức Lương :  1 400 000đ/tháng
Thời Gian Dạy :  4b/tuần x 90ph (thời gian dạy thỏa thuận)
Yêu Cầu :  Sinh viên có kinh nghiệm
Liên Hệ : 0937.822.444 (thầy Đạt)

(Gia sư nhận lớp vui lòng đăng ký nhận lớp trước để trung tâm xét duyệt)

Mã lớp: TD_HH0001

Đã Giao

[button_link size=”300″ src=”http://giasutiendat.net/dang-ky-day/”] Đăng Ký Dạy Lớp Này [/button_link]
THÔNG TIN LỚP TRẠNG THÁI
Lớp : Gia Sư Lớp 5
Môn Dạy :  GIA SƯ MÔN LÝ
Địa Chỉ :  Trường sơn, Tân Bình
Mức Lương :  1 400 000đ/tháng
Thời Gian Dạy :  4b/tuần x 90ph (thời gian dạy thỏa thuận)
Yêu Cầu :  Sinh viên có kinh nghiệm
Liên Hệ : 0937.822.444 (thầy Đạt)

(Gia sư nhận lớp vui lòng đăng ký nhận lớp trước để trung tâm xét duyệt)

Mã lớp: TD_L0001

Đã Giao

[button_link size=”300″ src=”http://giasutiendat.net/dang-ky-day/”] Đăng Ký Dạy Lớp Này [/button_link]

Trả lời