T4. Th5 22nd, 2024

Mọi hoạt động của doanh nghiệp cần sử dụng tiền để duy trì và phát triển. Công việc của kế toán viên quan trọng, ghi nhận lại các thông tin chi tiêu tài chính, liên quan đến hàng hóa cho doanh nghiệp. Công cụ kế toán excel đơn giản được áp dụng nhiều trong quản lý thu chi doanh nghiệp.

Excel là phần mềm cơ bản, nhưng mang lại hiệu quả cao trong quản lý tài chính. Yêu cầu người thực hiện kế toán bằng excel phải nắm rõ các nguyên tắc quản lý thu chi và thủ thuật phần mềm để tiến hành ghi chép, tính toán hiệu quả. Chia sẻ dưới đây sẽ hướng dẫn các kế toán viên mới thao tác quản lý thu chi cho doanh nghiệp bằng excel hiệu quả.

Hiểu về yêu cầu công việc quản lý thu chi cho doanh nghiệp

Công việc quản lý thu chi cho doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng, giúp đơn vị quản trị tài chính hiệu quả. Việc ghi chép thu chi sẽ tùy thuộc vào đặc trưng của từng doanh nghiệp, sử dụng dòng tiền cho các hoạt động, chiến lược kinh doanh… Hoạt động ghi chép thu chi sẽ cho thấy được doanh nghiệp có sử dụng dòng tiền hiệu quả, đúng hướng để phát triển.

Đặc điểm công việc quản lý thu – chi trong doanh nghiệp sẽ gồm các đầu việc:

  • Theo dõi tổng hợp thu chi của các phòng ban, nhân sự trong bộ máy. Đánh giá dòng tiền chi ra và thu về đang âm hay dương, từ đó đánh giá được tiền có sử dụng hiệu quả.
  • Với các doanh nghiệp lớn, theo dõi thu chi của từng chi nhánh, công ty con, đơn vị thành viên, cửa hàng trực thuộc… để ghi nhận được thu chi riêng và tổng thể của từng bộ phận.
  • Dữ liệu thu chi được ghi chép, theo dõi theo từng tháng, quý, năm. So sánh đánh giá mức chi tiêu và thu về ở các quý trước, tháng trước hay năm trước để đánh giá đưa ra chiến lược phù hợp.

Từ các thông số biểu đồ ghi chép thu chi có được, chủ doanh nghiệp đánh giá được các khoản chi có mang lại lợi nhuận, so sánh và điều chỉnh để mang lại chiến lược phù hợp.

Thực hiện quản lý thu chi bằng excel hiệu quả

Excel là công cụ hiệu quả để quản lý thu chi cho doanh nghiệp, được nhiều đơn vị lựa chọn, sử dụng. Thực hiện quản lý thu chi bằng excel không quá khó nhưng cần người có chuyên môn, nắm rõ nghiệp vụ và đặc điểm của hệ thống, thao tác hàm hay công cụ trên excel. 

Lưu ý những điểm sau khi quản lý thu chi cho doanh nghiệp bằng excel:

  • Thiết lập hạng mục chi phí tổng hợp và các chi phí con cho từng phòng ban, nhóm công việc. Tương tự với phần thu vào cho doanh nghiệp.
  • Thiết lập bảng quản lý thu chi cho mỗi đơn vị thành viên bằng 1 sheet để dễ dàng quản lý.
  • Thiết lập biểu đồ tự động, dựa trên chi phí thu – chi hàng tháng, quý hay năm để đánh giá theo dõi trực quan.

Với các kỹ năng trên excel sẽ hỗ trợ lập báo cáo, quản lý thu chi hiệu quả:

  • Kỹ năng tách cột tự động, gộp – tách cột tự động, tự động co – giãn cột trên báo cáo.
  • Kỹ năng excel nâng cao, tùy cho cho báo cáo, kỹ thuật ghép và xử lý chuỗi ký tự.
  • Kỹ năng lập trình VBA trên công cụ excel.

Excel là công cụ đắc lực giúp người dùng ghi nhận thông tin, nhập số liệu, quản lý thu và chi hiệu quả cho doanh nghiệp. Nắm rõ nguyên tắc thực hành quản lý thu chi, thủ thuật excel để thực hiện kế toán hiệu quả chính xác.

Kế toán viên quan tâm đến kế toán excel với các thủ thuật cơ bản đến nâng cao, có thể tham khảo thông tin tại https://sme.misa.vn/215228/ke-toan-excel-don-gian/ hoặc để lại phản hồi để được tư vấn hỗ trợ.

admin

By admin